راهنمای سایت

تیشرت یک پوشش بسیار معمول در دنیای امروز است. اگر قدم به خیابان بگذارید، می بینید که همه جا افرادی هستند که تیشرت پوشیده اند. هیچ می دانید چرا به این لباس تی شرت (T-shirt) می گویند؟ تی شرت کلمه ای انگلیسی است که بنا...